Dnes je utorok 21.01.2020
ANDRAGOS, s.r.o.
vzdelávacia a poradenská inštitúcia
  
 
 • O nás
 • Vzdelávanie - firmy                
 • Manažment
 • Marketing
 • Obchod
 • Personalistika
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Sociálne kompetencie
 • Vzdelávanie - UPSVAR           
 • Služby odborného poradenstva
 • Aktívna politika trhu práce
 • Referencie
 • Akreditácia
 • Napíšte nám
 • Kontakt

 • Vzdelávanie - UPSVAR >> Služby odborného poradenstva


  • Dištančné poradenstvo

  • Individuálne poradenstvo

  • Kariérne a profesijné poradenstvo - hľadanie zamestnania

  • Kariérne a profesijné poradenstvo - voľba povolania

  • Komunikačné zručnosti - nástroj získania zamestnania

  • Motivácia a aktivizácia dlhodobo nezamestnaných a ďalších znevýhodnených skupín - ich príprava na vstup na trh práce

  • Odborné poradenstvo v oblasti výberu povolania pre sociálne znevýhodnené skupiny uchádzačov o zamestnanie

  • Odborné poradenstvo a pomoc pri hľadaní práce a umiestňovaní dlhodobo nezamestnaných a sociálne vylúčených ľudí

  • Rozvoj osobnostných, sociálnych a odborných zručnosti UOZ pri opätovnom začlenení sa na trh práce a do spoločnosti

  • Sebapoznanie a sebapresadenie – základ úspechu pri hľadaní zamestnania

  • Skupinové poradenstvo

  Uvedené programy je možné modifikovať, prípadne doplniť podľa špecifických potrieb UPSVAR a klientov.

  Info

  Školská mediácia
  Výhody mediácie
  časopis Manažment v praxi
  Článok v časopise Manažment v praxi
  Grafika 2D a 3D
  Grafika 2D a 3D
   
   
   
  Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1024x768