Dnes je streda 19.02.2020
ANDRAGOS, s.r.o.
vzdelávacia a poradenská inštitúcia
  
 
 • O nás
 • Vzdelávanie - firmy                
 • Manažment
 • Marketing
 • Obchod
 • Personalistika
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Sociálne kompetencie
 • Vzdelávanie - UPSVAR           
 • Služby odborného poradenstva
 • Aktívna politika trhu práce
 • Referencie
 • Akreditácia
 • Napíšte nám
 • Kontakt

 • Príslušný úrad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na rekvalifikáciu zhodnotí z hľadiska účelnosti a efektívnosti a schváli alebo neschváli ju.

  Preto vzdelávacia inštitúcia ANDRAGOS, s.r.o. ponúka z hľadiska účelnosti a efektívnosti najlacnejšie akreditované Kurzy opatrovania MPSVaR SR č. 711/2011 v rozsahu 230 hodín vo všetkých regiónoch Slovenska, ktoré sú realizované na vysokej profesionálnej úrovni. Platnosť vydaného Osvedčenia je v SR aj v rámci celej EÚ. Po splnení podmienok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí uchádzačovi o zamestnanie 100 % nákladov na rekvalifikáciu (kurzovné).

  Firma Andragos ponúka prihláseným účastníkom bezplatnú pomoc pri vypĺňaní a vybavovaní potrebnej administratívy.

  Potrebné informácie získate aj prostredníctvom mailu: andragos@andragos.sk, alebo na telefónnom čísle: 0911 502 220

  Cena 240€/osobu.*     Prihláška


  * cena je prepočítaná pre 20 účastníkov v skupine (cena za osobohodinu je 1,04€).


  Podrobné informácie nájdete tu.

  Info

  Školská mediácia
  Výhody mediácie
  časopis Manažment v praxi
  Článok v časopise Manažment v praxi
  Grafika 2D a 3D
  Grafika 2D a 3D
   
   
   
  Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1024x768