Dnes je streda 19.02.2020
ANDRAGOS, s.r.o.
vzdelávacia a poradenská inštitúcia
  
 
 • O nás
 • Vzdelávanie - firmy                
 • Manažment
 • Marketing
 • Obchod
 • Personalistika
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Sociálne kompetencie
 • Vzdelávanie - UPSVAR           
 • Služby odborného poradenstva
 • Aktívna politika trhu práce
 • Referencie
 • Akreditácia
 • Napíšte nám
 • Kontakt

 • Názov programu Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti
  Druh aktualizačné
  Cieľová skupina učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
  učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie,
  učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie,
  učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie,
  učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie,
  učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie,
  majster odborného výcviku a
  vychovávateľ.
  kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou
  Bez obmedzenia kariérovej pozície, vyučovacieho predmetu
  Rozsah programu 40 vyučovacích hodín, z toho 30 prezenčnou formou a 10 dištančnou formou
  Druh KV aktualizačné
  Počet pridelených kreditov 10
  Obsah programu Negatívne emócie, obranné mechanizmy, skupinové myslenie, strata kritického myslenia, predsudky a komunikácia v záťažových situáciách,
  stmeľovanie rovesníckych skupín a riešenie názorových rozdielov medzi vrstovníkmi
  skupinová dynamika v tíme rovesníckych mediátorov
  zadefinovanie problémových cieľových skupín žiakov , najčastejších predmetov sporov a konfliktných situácií, zadefinovanie požiadavky na pozíciu výberu rovesníckych mediátorov v triede, v škole
  mediačný postup v zmysle platnej legislatívy,
  Možnosť absolvovať KV formou: Prezenčnou (v kombinácii s dištančnou formou)


  V prípade záujmu sme ochotní KV realizovať priamo na pracovisku záujemcov o KV - po dohode s vedením školy - prípadne v priestoroch spoločnosti ANDRAGOS, alebo iných vhodných priestoroch.

  Info

  Školská mediácia
  Výhody mediácie
  časopis Manažment v praxi
  Článok v časopise Manažment v praxi
  Grafika 2D a 3D
  Grafika 2D a 3D
   
   
   
  Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1024x768