Dnes je streda 19.02.2020
ANDRAGOS, s.r.o.
vzdelávacia a poradenská inštitúcia
  
 
 • O nás
 • Vzdelávanie - firmy                
 • Manažment
 • Marketing
 • Obchod
 • Personalistika
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Sociálne kompetencie
 • Vzdelávanie - UPSVAR           
 • Služby odborného poradenstva
 • Aktívna politika trhu práce
 • Referencie
 • Akreditácia
 • Napíšte nám
 • Kontakt

 • Názov programu Bezpečná práca s Internetom
  Cieľová skupina učiteľ pre primárne vzdelávanie,
  učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
  učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie,
  učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie,
  učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie,
  učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie,
  učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie,
  učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
  majster odbornej výchovy,
  vychovávateľ
  Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou
  Vyučovací predmet: všetky predmety s výnimkou učiteľov vyučovacieho predmetu informatická výchova a informatika
  Bez obmedzenia kariérovej pozície
  Rozsah programu 40 hodín, z toho: 30 hodín prezenčne, 10 hodín dištančne
  Druh KV aktualizačné
  Počet pridelených kreditov 10
  Číslo akreditácie 1402/2014-KV
  Dátum vydania 12.6.2014
  Obsah programu - získať poznatky o typoch útokov cez Internet
  - precvičiť si zabezpečenie koncových aplikácií za účelom zvýšenia bezpečnosti práce na internete
  - kyberšikana, ochrana osobných údajov, odpočúvanie, Internet a Facebook
  Možnosť absolvovať KV formou: Prezenčnou (v kombinácii s dištančnou formou)


  V prípade záujmu sme ochotní KV realizovať priamo na pracovisku záujemcov o KV - po dohode s vedením školy - prípadne v priestoroch spoločnosti ANDRAGOS, alebo iných vhodných priestoroch.

  Info

  Školská mediácia
  Výhody mediácie
  časopis Manažment v praxi
  Článok v časopise Manažment v praxi
  Grafika 2D a 3D
  Grafika 2D a 3D
   
   
   
  Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1024x768