Dnes je streda 19.02.2020
ANDRAGOS, s.r.o.
vzdelávacia a poradenská inštitúcia
  
 
 • O nás
 • Vzdelávanie - firmy                
 • Manažment
 • Marketing
 • Obchod
 • Personalistika
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Sociálne kompetencie
 • Vzdelávanie - UPSVAR           
 • Služby odborného poradenstva
 • Aktívna politika trhu práce
 • Referencie
 • Akreditácia
 • Napíšte nám
 • Kontakt

 • Názov programu Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti
  Cieľová skupina učiteľ pre primárne vzdelávanie,
  učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
  učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie,
  učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie,
  učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie,
  učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie,
  učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie,
  učiteľ základnej umeleckej školy,
  učiteľ jazykovej školy,
  učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
  majster odbornej výchovy,
  vychovávateľ
  kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou
  Bez obmedzenia kariérovej pozície, vyučovacieho predmetu
  Rozsah programu 30 hodín, z toho: prezenčne – 20 hodín, dištančne – 10 hodín
  Druh KV aktualizačné
  Počet pridelených kreditov 8
  Číslo akreditácie 1385/2014-KV
  Dátum vydania 25.4.2014
  Obsah programu Využitie myšlienkovej mapy:
  - v osobnej príprave pedagogického zamestnanca vo výchovno – vzdelávacej činnosti,
  - v spôsobe ako učiť žiakov „myslieť“, hľadať súvislosti, pochopiť princípy,
  - v aktivizácii a motivácii žiakov
  - ako uľahčovať pochopenie problému, učiva a rozvíjať kreativitu pri riešení úloh v práci so žiakmi
  - základy tvorby myšlienkových máp prostredníctvom dostupného softvéru PC
  Možnosť absolvovať KV formou: Prezenčnou (v kombinácii s dištančnou formou)


  V prípade záujmu sme ochotní KV realizovať priamo na pracovisku záujemcov o KV - po dohode s vedením školy - prípadne v priestoroch spoločnosti ANDRAGOS, alebo iných vhodných priestoroch.

  Info

  Školská mediácia
  Výhody mediácie
  časopis Manažment v praxi
  Článok v časopise Manažment v praxi
  Grafika 2D a 3D
  Grafika 2D a 3D
   
   
   
  Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1024x768