Dnes je streda 19.02.2020
ANDRAGOS, s.r.o.
vzdelávacia a poradenská inštitúcia
  
 
 • O nás
 • Vzdelávanie - firmy                
 • Manažment
 • Marketing
 • Obchod
 • Personalistika
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Sociálne kompetencie
 • Vzdelávanie - UPSVAR           
 • Služby odborného poradenstva
 • Aktívna politika trhu práce
 • Referencie
 • Akreditácia
 • Napíšte nám
 • Kontakt

 • Akreditácia  Po dohode s klientom môžu absolventi akreditovaných kurzov získať:

  - osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou (po dodržaní predpísaného počtu hodín)
  - osvedčenie o absolvovaní kurzu s vnútro firemnou platnosťou.


  MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI

  č. akreditácie: 1867/2009/172/2

  Modul - Základné zručnosti a komunikácia manažéra - 27 hodín
  Modul - Firemná kultúra - 19 hodín
  Modul - Riadenie zmeny - 33 hodín
  Modul - Osobný rozvoj manažéra - 27 hodín
  Modul - Časový manažment - 18 hodín
  Modul - Tímová práca - 21 hodín
  Modul - Riešenie konfliktov - 19 hodín
  Modul - Rozvoj ľudských zdrojov - 54 hodín
  Modul - Finančný manažment - 68 hodín


  OBCHODNÉ ZRUČNOSTI

  č. akreditácie: 1867/2009/172/3

  Modul - Komunikácia v obchodnom styku - 31 hodín
  Modul - Marketing - 35 hodín
  Modul - Jednoduché účtovníctvo - 39 hodín
  Modul - Podvojné účtovníctvo - 80 hodín
  Modul - Legislatíva - 24 hodín


  POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI

  č. akreditácie: 1867/2009/172/4

  Modul - Základy spráce s počítačom, MS Windows, Internet - 17 hodín
  Modul - MS Word - základy - 21 hodín
  Modul - MS Word - pokročilí - 19 hodín
  Modul - MS Excel - základy - 19 hodín
  Modul - MS Excel - pokročilí 19 hodín
  Modul - MS PowerPoint - 15 hodín
  Modul - Outlook Express, Internet - 17 hodín
  Modul - Lotus Notes klient - 15 hodín

  Obsahové zameranie kurzu MS Excel - pokročilí

  • používanie rozšíreného filtra

  • oblasti rozšírených funkcií

  • podmienečné formátovanie

  • kontingenčné tabuľky

  • oblasti dát, makrá

  • komunikácia s inými aplikáciami


  PORADENSKO - LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI

  č. akreditácie: 1867/2009/172/1

  Modul - Komunikačné zručnosti lektora a poradcu - 26 hodín
  Modul - Individuálne poradenstvo - 24 hodín
  Modul - Skupinové poradenstvo - 20 hodín
  Modul - Dištančné poradenstvo - 27 hodín
  Modul - Kariérové poradenstvo - voľba poolania - 31 hodín
  Modul - Kariérové poradenstvo - hľadanie zamestnania - 30 hodín
  Modul - Efektívna prezentácia - 19 hodín
  Modul - Základné lektorské zručnosti - 33 hodín
  Modul - Nadstavbové lektorské zručnosti - 32 hodín
  Modul - Kľúčové kompetencie - 40 hodín


  KURZ OPATROVANIA

  č. akreditácie: 711/2011

  230 hodín


  ANGLICKÝ JAZYK

  č. akreditácie: 1867/2008/253/1

  - I. stupeň - Úplný začiatočník A1 - 70 hodín
  - II. stupeň - Začiatočník A2 - 70 hodín
  - III. stupeň - Mierne pokročilý B1 - 70 hodín
  - IV. stupeň - Pokročilý B2 - 70 hodín
  - V. stupeň - Veľmi pokročilý B2 - 70 hodín
  - VI. stupeň - Expert C2 - 70 hodín


  NEMECKÝ JAZYK

  č. akreditácie: 1867/2008/253/2

  - I. stupeň - Úplný začiatočník A1 - 70 hodín
  - II. stupeň - Začiatočník A2 - 70 hodín
  - III. stupeň - Mierne pokročilý B1 - 70 hodín
  - IV. stupeň - Pokročilý B2 - 70 hodín
  - V. stupeň - Veľmi pokročilý B2 - 70 hodín
  - VI. stupeň - Expert C2 - 70 hodín


  Pozn. Minimálny počet frekventantov v skupine:6

  Info

  Školská mediácia
  Výhody mediácie
  časopis Manažment v praxi
  Článok v časopise Manažment v praxi
  Grafika 2D a 3D
  Grafika 2D a 3D
   
   
   
  Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1024x768