Dnes je streda 19.02.2020
ANDRAGOS, s.r.o.
vzdelávacia a poradenská inštitúcia
  
 
 • O nás
 • Vzdelávanie - firmy                
 • Manažment
 • Marketing
 • Obchod
 • Personalistika
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Sociálne kompetencie
 • Vzdelávanie - UPSVAR           
 • Služby odborného poradenstva
 • Aktívna politika trhu práce
 • Referencie
 • Akreditácia
 • Napíšte nám
 • Kontakt

 • ANDRAGOS, s.r.o.


  je poradensko-vzdelávacia spoločnosť s akreditáciou MŠVVaŠ SR a MPSVR SR

  Svoje aktivity zameriavame na:
  • tréningové programy a kurzy
  • poradenské služby a výberové konania
  • analýzy vzdelávacích potrieb firiem a organizácií
  • prípravu dlhodobých plánov vzdelávania
  • rekvalifikačné, relaxačné a antistresové programy

  Jadrom našich vzdelávacích aktivít je navrhovanie a realizácia kurzov pre súkromné firmy, štátne a verejnoprávne organizácie v oblasti manažmentu, marketingu a rozvoja ľudských zdrojov. Tréningové programy sú tvorené podľa potrieb našich klientov a vedené s využitím interaktívnych a zážitkových metód vzdelávania.

  Dôležitou súčasťou našej činnosti je spolupráca s úradmi práce, kde realizujeme projekty v oblasti odborného poradenstva a rekvalifikácií s uchádzačmi a záujemcami o zamestnanie.

  Naše vzdelávacie, tréningové a poradenské aktivity, ktoré sú vedené profesionálnymi lektormi z danej oblasti, môžu prispieť k zvýšeniu odbornosti a Vašej lepšej konkurencieschopnosti na trhu.

  Detailne prepracovaný systém prípravy, realizácie a vyhodnotenia našich vzdelávacích programov je zároveň zárukou, že Vaše investície do vzdelávania budú efektívne zhodnotené.

  Info

  Školská mediácia
  Výhody mediácie
  časopis Manažment v praxi
  Článok v časopise Manažment v praxi
  Grafika 2D a 3D
  Grafika 2D a 3D
   
   
   
  Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1024x768